Obezite Cerrahi


Obezite nedir?

Obezite, kişinin günlük kalori alım miktarı ile kullanılan kalori miktarı arasındaki dengesizliğin sebep olduğu, anormal bir yağ birikimidir. Elma tip ve armut tip olmak üzere tip obezite vardır. Elma tip obezitede yağ göbek çevresinde birikmektedir. Armut tip obezitede ise kalça ve basenlerde biriktiği görülür. Ancak göbek çevresinde biriken yağın, kalça ve basenlere göre daha tehlikelidir. Bu tip vakalarda kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek kabul edilir.
Obezite, kişilerde hastalık, sakatlık ve ölüm riskinde önemli artışa neden olmaktadır.

Obezite Cerrahi

Obezite Kaynaklı Hastalıklar

Aşırı kilo, astım, uyku apnesi, eklem ağrıları, polikistik over sendromu, migren, üriner inkontinans, reflü, karaciğer rahatsızlıkları, Tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hipertansiyon ve koroner arter riski artışı gibi preoblemleri tehdit eder varikoz gibi prifereral venler hastalığı, açıklanamayan kalp krizi, hiperlipidemi, infraktivite ve kolon, prostat, endometriyal ve muhtemelen meme kanseri prevalansı yüksektir

Obezite Cerrahisi İhtiyacı

Beden kitle indeksi 35 ve üzeri olanlar, uzman denetiminde tıbbi beslenme, egzersiz ve medikal tedavi gibi yöntemlerle zayıflayamayan hastalara obezite cerrahisi tavsiye edilir. Ayrıca, yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi hastanın yaşam süresini ve kalitesini etkileyen hastalara önerilmektedir. Hangi ameliyatın uygun olduğu çeşitli muayene ve tetkikler sonucunda belirlenir.

Obezite Cerrahi Yöntemleri

Baritrik cerrahi iki ana yolla kilo kaybına katkıda bulunur:

Kısıtlama; Boyutlandırılabilir dikey bant, Kol gastrektomi, Gastroplikasyon

Emilim; Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB), Mini gastrik by-pass, Biliopankreatik diversiyonlu duodenal anahtarı, sleeve gastrektomi ile birlikte tek anastomoz duodeno-ileal baypas (SADI-S)

Her hastanın durumu, hastanın komorbiditelerine ve yaşa ve VKİ gibi diğer önemli faktörlere göre cerrah tarafından doğru Cerrahi yöntem hakkında karar vermek için bireysel olarak düşünülmelidir.

Obezite Cerrahisinin Sonuçları;

Ameliyat sonrası ideal bir kilo elde etmek için ameliyattan 18 ila 24 ay sonra, ancak ameliyattan sonraki birinci yılda, hastalar kabul edilebilirlik süresinin ağırlığının yüzde 80'i kadar kilo veriyorlar.

Dünya çapında yapılan araştırmalarda, obezite ameliyatı geçirmiş hastaların %80'inin ameliyat sonrası 10 yıl içinde ideal ağırlığını koruduğunu göstermiştir. Obezite ameliyatı geçirmiş kişilerin en fazla %20'si 3-5 kilo kadar kilo alır ve yalnızca % 1-2'si obezite ağırlığına döner.

Obezite cerrahisi için en uygun yaş aralığı 18-65 yaş aralığıdır. Doktor hastayı muayene ettikten sonra herhangi bir risk mevcut değilse, obezite operasyonuna hastayla birlikte karar verirler.

Tüp Mide Ameliyatı ( Sleeve Gastrectomy)

Tüp mide ameliyatı obezite cerrahlarında en sık uygulanan ameliyattır. Diğer obezite ameliyatları da tüp mide ameliyatları kadar etkili olmasına rağmen Obezite cerrahları tüp mide ameliyatını önerirler.

Çünkü tüp mide ameliyatlarından sonra oluşabilecek komplikasyonlar diğer cerrahi yöntemlere nazaran daha azdır. Hastanın durumuna göre riskler ve fayda oranı değerlendirilir. Daha kompleks ve uzun süreli ve sonuçta daha yakın takip gerektiren ameliyatlarda tercih edilir. Tüp mide ameliyatı ile kilo kaybında ve metabolik düzelmelerde benzer ve istenilen sonuçlar alınır. Bu sayede daha seyrek takip gerektirir. Daha az vitamin kaybı olur. Ayrıca, bu ameliyat laparoskopik olarak yapılmakta ve gelişen teknik süreçlerle mükemmele yakın sonuçlar alınmaktadır.

Tüp Mide Ameliyatının Yapılışı

Standart tüp midde ameliyatı laparoskopik olarak yapılır. Karın duvarında 5 veya 6 küçük delik açılır. Karın içine karbondioksit gazı verilerek ameliyat için gerekli alan yaratılır. Tüp midenin ideal ölçüde olması için mideye özel bir tüp yerleştirilir. Yerleştirilen tüpün sınırlarına göre mide stapler denilen tek kullanımlık aletler ile tüp haline getirilir. Stapler aynı anda dikiş atıp, kesme işlemini yapar. Midenin yaklaşık %80’i çıkarılır. Kalan mide hacmi 100 – 150 ml kadardır. Bu miktar küçük bir bardak büyüklüğündedir. Ameliyat sonunda sızıntı testi yapılır. Mide içine boyalı bir madde verilerek ameliyat bölgesinde sızıntı olup olmadığı araştırılır.

Kesilmiş olan mide bölümü ise girişte kullanılan deliklerin birinden çıkarılır.

Daha güvenli sonuçlar için dikiş hattı üzerine bir kat daha dikiş konulur ve özel yapıştırıcı (fibrin glue) uygulanır. Son olarak ameliyat alanına ince-silikon bir dren yerleştirilir. Ameliyatın süresi 60-90 dakika kadardır.

Mide By-pass Ameliyatı (Gastrik Bypass)

Mide by-pass ameliyatı tamamen kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılmaktadır. Son yıllara kadar en çok uygulanan yöntemdi. Tüp mide ameliyatının daha kısa süre sürmesi ve daha az komplikasyon oluşturmasın dolayı gastrik bypass ameliyatı daha az tercih edilir.

Mide by-pass Ameliyatının Yapılışı

Standart mide bypass ameliyatı laparoskopik yöntemle yapılır. Karın duvarı, milimetre boyutunda 5 veya 6 girişle açılır. Ture trokar adı verilen düz borular yerleştirilir. Kamera, iş takımları ve zımba trokar üzerinden kullanılacaktır. Karbondioksit gazı, gerekli çalışma alanını oluşturmak için karna enjekte edilir. Önce küçük bir poş (kese) yaratılır. Midenin gıda borusuna yakın, yaklaşık 30-50 ml'ye ikiye bölünmesi. Kesilen hacim toplam mide hacminin%5'idir. Bu yiyecek alımını azaltacaktır. Yiyecek artık midenin kalan%95'ini geçmeyecek.

İkinci aşamada ince bağırsak belirlenen mesafeden ikiye ayrılır. Aşağıdaki bağırsak yukarı doğru kaldırılır ve mide kesesi ile birleştirilir.

Üçüncü adımda, ince bağırsağın üst ucu, mide ile birleştirilmiş ince bağırsağın alt ucuna yaklaşık 100 cm'lik bir mesafede birleştirilir.

Böylece gıdalar, midenin önemli bir bölümü ve ince bağırsağın yaklaşık 100 cm'lik bölümüne uğramadan doğrudan sindirilecektir. Bu işleme mide bypass’ı denilmektedir. Yani gıdaların sindirimi için mide baypass’ı bir tür için kısa yol oluşturmaktır. Küçülen mide sayesinde gıda alma miktarı azaltılmıştır. Bypass ile gıdaların emilimi azalacaktır. Ameliyatın her adımında stapler isimli hem kesip hem de dikebilen aletler kullanılır. Son aşamada ameliyatlı alana ince silikon bir dren (tüp) yerleştirilir.

Standart gastrik bypass ameliyatı toplam süresi ortalama iki saattir. Bu süre hastanın vücut kitle indeksine ve daha önce geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak uzayabilir.


Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.