Genel CerrahiGenel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok bölümle iş birliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile iş birliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının olması nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir.

Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eş güdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.


Genel Cerrahi Bölümleri:

 • Laparoskopik Cerrahi
 • Tiroid hastalıkları teşhisi ve tedavisi
 • Meme Kanseri ve Meme Hastalıkları Tanı Karınca Tedavi
 • Benign ve Malign Karaciğer Tümörleri, Kistler Tanı Karınca Tedavi
 • Pankreatik Kistler ve Tümörler Tanı Karınca Tedavisi
 • Akut ve Kronik Pankreatit Tedavisi
 • Karın Duvarı ve Inguinal Hernia Tedavisi
 • Gastrik Kanser Teşhisi Karınca Tedavi
 • Yemek borusu kanseri teşhisi karınca tedavisi
 • Benign Hastalıklar Teşhis Karınca Tedavi
 • Safra Kesesi Hastalıkları Teşhisi Karınca Tedavisi
 • Anorektal Hastalıklar Teşhis Karınca Tedavi
 • Obstrüktif Sarılık Tedavisi Karınca Tedavisi
 • Bağırsak Cerrahisi ve Dalak Hastalıkları, Bağırsak Tıkanıklıkları
 • Kolon - Rektal Tamir Tümörleri, İnflamatuar Hastalıklar Teşhis, karınca Tedavisi
 • Bariatrik (Obezite) Cerrahi
 • Diyabet Cerrahisi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Tümörler
 • Hemoroid
 • Anal Fissür
 • Fistül

Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.