Kalp ve Damar Cerrahi


Kalp ve Damar Cerrahi

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm ve ölüme yol açan hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Sonradan oluşan kalp hastalıklarının en sık nedenlerinden birisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği gelişmesi nedeniyle tıkanmasıdır.

Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddi oranda daralması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kası oksijensiz kalmakta ve kalp krizi oluşmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir.

Kalp hastalığının kendisini göstermesi için hastalığın kapınızı çalmasını beklemeyin. Çünkü kalp hastalığının şakası yoktur ve giden kalp kası kitlesinin yerine yenisi gelmemektedir. Erken teşhis kalbe bağlı ölümlerde %50 oranında koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına imkân sağlamaktadır.


Koroner BT Anjiyografi

Koroner BT Anjiyo tekniğinin yüksek hızda tarama kapasitesi ve ileri bilgisayar yazılımları sayesinde, görüntüleme esnasında kalbin hareketinin neden olabileceği yanıltıcı tanılar ortadan kalkmaktadır...

Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CCTA), bir hastanın koroner arterlerini, kalbi besleyen kan damarlarını daralttığını belirlemenize yardımcı olan bir kalp görüntüleme testidir.

Plak, arterlerin iç astarında biriken yağ, kolesterol ve kalsiyum gibi dolaşımdaki çeşitli maddelerden yapılır.

Zamanla artan plak, kan akışını kısaltabilir veya bazı durumlarda tamamen bloke edebilir. CCTA taramasına tabi tutulan hastalar, kalp damarlarının mümkün olan en iyi görüntüsünü sağlamak için intravenöz (IV) bir enjeksiyon olarak iyot içeren kontrast madde (boya) alırlar.


Kalp ve Damar Hastalıkları

 • Koroner Bypass Ameliyatı
 • Aort Kapakçık Cerrahisi
 • Mitral Kapak Cerrahisi
 • Triküspid Kapak Cerrahisi
 • Aort Cerrahisi
 • Aritmi cerrahisi
 • Minimal İnvazif Cerrahi
 • Minimal invaziv aort kapak cerrahisi
 • Minimal invaziv mitral kapak cerrahisi
 • Uygulanan hastalara Da Vinci Robotik Cerrahisi uygulanmaktadır:
 • Koroner arter bypass ameliyatı
 • Kalp kapağı özellikle:
 • Mitral kapağının onarımı veya değiştirilmesi ve Tirikuspis
 • Atriyum arasındaki deliği kapatma
 • Kalp içindeki tümörün çıkarılması
 • Aritmilerin düzeltilmesi


Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.