Tüp Bebek Tedavisi


Kısırlık

Kısırlık (infertilite), hiçbir korunma yöntemi kullanmadığı halde ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen, bir yıl içinde çocuk sahibi olamama durumudur. Dünyada doğal yöntemle hamile kalamama oranı en az %15'tir. Yaş ilerledikçe bu problem daha sık görülür. İnfertilite, üreme sistemi ile ilişkili bir sağlık sorundur.

Tek bir sebep veya birçok faktörün birleşimi olabilir. Kısırlığın tedavi edilmesi için birçok güvenli ve etkili yöntem mevcuttur. Bu tedaviler, çiftlerin çocuk sahibi olma şansını arttırır. Kısırlık, kadın veya erkek kökenli olabilir. Ancak yapılan araştırmalarda bazı kısırlık vakalarının en az %10'nun nedeni hala bulamamıştır.

Tüp Bebek Tedavisi

Aşağıdaki durumlarda bir kliniğe gitmelisiniz;

  • Hamile kalmayı planlıyorsanız ve 30 yaşın üzerindeyseniz ve 6 ay boyunca menstrüel kanamalarınız yoksa,
  • Menstrüel dönemler düzensiz veya acı vericiyse, pelvik ağrı, endometriozis (çikolata kistleri gibi) veya tekrarlayan düşükler (eğer 2 veya daha fazla kürtaj mevcut ise).
  • Düşük sperm sayısı, testis ve prostat hastalıkları geçmişi veya cinsel sorunlar varsa.


Tüp bebek yöntemi en çok tercih edilen kısırlık tedavi yöntemidir. Tedavi süreci yumurtalıkları uyarmak için kısırlığı tedavi eden ilaçlarının kullanılmasıyla başlar, böylece kadın normalde daha fazla yumurta üretebilir.

Anne vücut ortamını taklit eden bu cihazlarda (inkübatörler) bekletme işlemine dölleme (inseminasyon) denir.

IVF tedavisinde iki yöntem kullanılır. In Vitro Fertilizasyon (IVF) veya Mikroenjeksiyon (ICSI).


Mikroenjeksiyon Yöntemi

Mikroenjeksiyon (ICSI), özel bir mikroskop ve mikromanipülatörler ile olgunlaştırılan bir spermin yumurta (oosit) içine enjekte etme işlemidir.

Sperm enjekte edilen yumurta, embriyo gelişimini sağlamak için annenin vücut ortamına benzer bir ortam sağlayan bir inkübatöre (kuluçka kabini) yerleştirilir.

Eğer sperm özel bir mikroskop altında büyük büyütme ile seçilip mikroenjeksiyon işlemi yapılıyorsa buna IMSI (yüksek büyütmeyle sperm seçimi) denir.

Tüp bebek işlemlerinde yüksek başarı sağlanması nedeniyle genellikle ICSI işlemi tercih edilir.


In vitro Fertilizasyon Yöntemi

In vitro Fertilasyon (IVF) yöntemi, uyarıcı ilaçlarla toplanan oositler özel kültür sıvısı içeren bir tüp içine yerleştirilir. Sonra bu tüpe belirli miktar hareketli sperm eklenir. Bu şekilde spermin kendiliğinden yumurta (oosit) içerisine girmesi beklenir.

IVF'nin mikroenjeksiyon ile arasındaki fark, oositlerin ve sperm parametrelerinin uygun olmasıdır.


Tüp bebek Yöntemiyle Kısırlık Tedavisi

Tüp bebek tedavisi hastanın durumuna bağlıdır. Kadının muayenesi için en iyi zaman, kadınların menstruasyon haftasından sonra olmasıdır. Erkek için en ideal muayene 3-5 gün boyunca cinsel temas halinde olmamalıdır.

İlk değerlendirme için 2 gün yeterlidir. Test sonuçlarına göre, en uygun tedavi kararlaştırılır.

Uzun vadeli tedavi protokolünde, ilk hormonlar, yumurtalıkları bastırmak için yaklaşık 10-12 gün boyunca burun spreyi ya da subkütan bir iğne ile tutulur. Tedavinin ikinci periyodu, hasta adet görmeye başlar. Hormonal tedavi, oositlerin yaklaşık 8-10 gün boyunca olgunlaşmasına izin vermek için kullanılır. Sonra yumurtalar toplanır.

Kısa vadeli tedavi protokolünde, ilaç menstrüasyonun 2. veya 3. gününde yumurtaları geliştirmeye başlar. Yumurtalıklar tarafından salınan hormonları kontrol etmek için kullanılan baskılayıcı mendikamentasyon, tedavinin son günlerinde yer alır.

Hastalar vaginal ultrason ile kan hormonu seviyeleri açısından izlenir ve genellikle enjeksiyon olarak bilinen insan koryonik gonadotropin follikülleri uygun boyutlara ulaştıkça verilir. Yumurtalar 33-36 saat sonra toplanır.

Bu işlem hastanın ağrısını önlemek için anestezi altında yapılır ve yaklaşık 10-15 dakika sürer.

Toplama işleminden 2-5 gün sonra seçilen embriyolar serviste ince kateter ile aktarılır. Embriyo transferi ağrısız bir işlemdir ve ultrason ile yapıldığı için hastalar tarafından görüntülenebilir. Hastalar, 30-45 dakika yatak istirahatinden sonra embriyo transferi sonrasında evlerine dönebilir. Hastanedeki tedavi yaklaşık 15 gün sürer.
Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.