Üyelik Koşulları


Passo Tour web sayfasındaki online hizmetlerinden ve Passo Tour Online Mobil Uygulamalarından faydalanmak, üye olmak ve üyeliğinizi sürdürme aşamasında bilmeniz gereken koşullar aşağıdaki gibidir.

 • Kullanıcı, Passo Tur web sayfasına üye olurken veya web sayfasını kullanırken yapacağı işlemlerde kullanıcı adı ve parolayı kendisi belirler. Kullanıcı, belirlediği kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı, Passo Tour web sayfasını hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz. Web sayfasının bir bölümünü değiştirmek, zararlı yazılımlar yüklemek veya çıkar amaçlı verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Zararlı yazılım ve benzeri zarar verici işlemler yapamaz.
 • Kullanıcı Online Hizmetleri kullanmak istediği zaman web sayfasını kullanırken kendisine ait bir bilgi paylaşır. Kullanıcı paylaştığı bilgilerin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Passo Tour web sayfasının online hizmetlerden yararlanan 18 yaş altı Kullanıcı hizmeti ebeveynlerin kontrolünde alması veya ebeveynlerinden yazılı muvafakat getirmesi şarttır.
 • Kullanıcı kişisel çıkarları veya başka herhangi sebepler için web sayfasının alt yapısını, içeriğini, Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak veya başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.
 • Passo Tour içerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil, mali ve diğer yayın haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir.
 • Kullanıcı, Passo Tour’un izni olmadan Passo Tour’a ait herhangi bir marka, logo, belge, görsel, ad ve unvanı kullanamaz. Passo Tur web sayfasına ait hiçbir içeriği (veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın burada yazmayan tüm içerikleri) kullanamaz.
 • KulLanıcının Passo Tour’un izni olmadan yapmış olduğu bütün kullanımlar zarar şartı aranmaksızın Passo Tour’un haklarının ve iş bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.
 • Kullanıcı, Passo Tour’un telif haklarını ihlal etmesi halinde ve bu web sayfasının kullanım koşullarına aykırı davranması durumunda Passo Tour ve diğer 3. Kişilerin gelir kaybı dahil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.
 • Kullanıcı, Passo Tour web sitesi sisteminde bazen tanımlama bilgileri (çerez / cookie) kullanıldığını bilir. Passo Tur web sitesi ziyaret eden Kullanıcı hakkında otomatik olarak bilgi toplayabilir. Tamamen iyi niyete dayalı olan ve diğer hiç kimse ile paylaşılmayan bu veriler kullanıcıya daha yaralı ve uygun içerik hazırlanması için yapılmaktadır. Kullanıcı, bu web sitesini ziyaret ettiğinde bilgisayarındaki sabit diskte tanımlama bilgileri dosyasına aktarılabilecek bilgi parçaları olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.
 • Passo Tour web sayfasını ziyaret ettiğinizde IP adresiniz otomatik olarak ve isimsiz bir şekilde kayıt altına alınmaktadır.
 • Passo Tour web sayfası Kullanım koşulları ve Gizlilik Politikasına ve üyelik koşullarına ait bütün hükümler Passo Tour Online Mobil Uygulamalarını içinde geçerlidir.
 • Kullanıcı Passo Tour Online Mobil Uygulamalarını kullanırken Kullanım koşulları ve Gizlilik Politikasına ve üyelik koşullarına ait bütün hükümleri okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 • Mobil Uygulamada Passo Tour’a ait olmayan ve ilgisi bulunmayan diğer mobil uygulamalara yönlendirme yapılabilir. Kullanıcının bu mobil uygulamalardan herhangi birini ziyaret etmesi, indirmesi halinde bu mobil uygulamaların politika ve uygulamalarından, gizlilik prensiplerinden ve oluşabilecek anlaşmazlıklardan Passo tour sorumluluk kabul etmez. Sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
 • Passo Tour Mobil Uygulama’nın kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir aksaklık ve kusurlar için doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Passo Tour ve çalışanları bilgilendirilmiş olsalar dahi sorumlu olmazlar.

 • Kullanıcı, Passo Tour web sayfasını ve (veya) Mobil Uygulamasını kullanmak suretiyle kişisel verilerini tamamen kendi rızasıyla verdiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, “Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası” ile kendisi ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır.
 • Passo Tour, sadece istisnai durumlarda işbu gizlilik Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 1. Yetkili hukuki makamlarca çıkartılan Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yeni çıkarılan ve (veya) yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla paylaşılması hukuki olarak zorunlu olan hallerde,
 3. Passo Tour’un Kullanıcı ile arasındaki sözleşme kurallarının gerektiğinde uygulamaya konulması hallerinde,
 4. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuka uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcıyla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 5. Kullanıcının haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğu hallerde.
 • Passo Tour, web sayfası ve Mobil Uyguları sayesinde Kullanıcıya ait kişisel tüm verilerin işlenmesi ve Gizlilik Politikası Passo Tour’a aittir. Kişisel verilerin korunması ve Gizlilik Politikası gereği hukuki zorunluluklar veya kullanıcı izni dışında kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Passo Tour kendisine verilen gizli bilgileri bir sır olarak saklamak için gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 • Passo Tour web sayfasıyla ilgili ilgili bir uyuşmazlık halinde, bu uyuşmazlığa Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri bakacaktır.
 • Passo Tour web sayfasıyla ilgili şikâyet, öneri, bilgi ve benzeri taleplerinizi health@passotour.com mail adresine iletebilirsiniz. Ayrıca bize +90 242 323 87 60 numaralı telefondan destek alabilirsiniz.

Üyelik Koşulları
Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.